ลานชี มาร์ท ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลาง ในพื้นที่หัวเมืองรองของประเทศเวียดนามตอนเหนือ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพชั้นนำจากในพื้นที่

ลานชีมาร์ท ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีคุณภาพในพื้นที่หัวเมืองรอง ด้วยราคาที่เป็นธรรมและบริการที่มีมาตรฐาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างอาชีพให้กับผู้คนท้องถิ่นและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งนอกจากค้าปลีกแล้วลานซีมาร์ทยังพัฒนาศูนย์อาหารให้มีโซนความบันเทิง ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์รวมความสุขของทั้งครอบครัว

Webstore

ช้อปจุใจได้ในเว็บไซต์ www.lanchi.vn

Shop via Facebook

ช้อปง่าย ผ่านเฟซบุ๊ค

More from ฟู้ด Segment