โก! ร้านค้าขนาดเล็กที่มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งเหมือนห้างสรรพสินค้า โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่เมืองขนาดกลางและเล็กในเวียดนาม

ด้วยแนวคิดที่มีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คุ้มค่าทั้งอาหารสดและแฟชั่น เพื่อมอบไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยให้กับผู้คนในชานเมือง

More from ฟู้ด Segment