ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ

รางวัลและเกียรติยศในฐานะผู้นำค้าปลีก

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเสมอ ความทุ่มเทนั้นสะท้อนได้จากรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดมา

HR Innovation Award 2022

HR Innovation Award 2022

ASEAN Asset Class PLCs

ASEAN Asset Class PLCs

เซ็นทรัล รีเทล ขึ้นแท่นค้าปลีกแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย คว้า 5 รางวัลใหญ่จาก Asian Excellence Awards 2022

เซ็นทรัล รีเทล ขึ้นแท่นค้าปลีกแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย คว้า 5 รางวัลใหญ่จาก Asian Excellence Awards 2022
Central Retail ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

Central Retail ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น

รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น
เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัล The Global CSR & ESG Awards จากเวทีระดับโลก

เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัล The Global CSR & ESG Awards จากเวทีระดับโลก

เซ็นทรัล รีเทล ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เซ็นทรัล รีเทล ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Outstanding Investor Relations Awards

Outstanding Investor Relations Awards

The Growth Maker Executive Of the Year Award

The Growth Maker Executive Of the Year Award
"The Most Outstanding Company" and won "Corporate Excellence Award"

"The Most Outstanding Company" and won "Corporate Excellence Award"

เซ็นทรัล รีเทล ติดอันดับ หุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน สะท้อนความสำเร็จต้นแบบค้าปลีกอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ติดอันดับ หุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน  สะท้อนความสำเร็จต้นแบบค้าปลีกอย่างยั่งยืน
The Most Outstanding Company in Thailand

The Most Outstanding Company in Thailand

Investment Analysts Association (IAA)

Investment Analysts Association (IAA)