Developing Quality of Life for Disabled People

เพื่อเติมเต็มช่องว่างและลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เราได้แบ่งปันความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่ผู้พิการ เพื่อขยายศักยภาพและทำให้ผู้พิการเหล่านี้สามารถมีรายได้ที่ยั่งยืนด้วยตัวเอง

พวกเราสามารถทำงาน หาเลี้ยงชีพ ดูแลตัวเอง และส่งเงินบางส่วนให้กับคุณแม่ได้ และยังมีส่วนร่วมกับบริษัทซึ่งปฏิบัติต่อเราเหมือนพนักงานปกติทั่วไปคนหนึ่ง ไม่ใช่พนักงานผู้พิการ บริษัทยังให้สวัสดิการเราเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน และทั้งหมดนี้เรารู้สึกดีมากและภูมิใจมาก

ภัท สุปราณี แสนสน (พนักงานคนพิการ ที่ศูนย์ Contact Center)

เซ็นทรัล รีเทล เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของผู้พิการ โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ในการช่วยเหลือและพัฒนาทักษะอาชีพ เรายังได้เปิดโอกาสในการเป็นพนักงานประจำกับเซ็นทรัล รีเทล ในศูนย์ Contact Center และแผนกช่างซ่อมบำรุง ทั้งหมดรวมกว่า 40 ตำแหน่ง ซึ่งโอกาสดังกล่าวช่วยให้พนักงานเหล่านี้มีความภาคภูมิใจและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเราตั้งเป้าที่จะขยายโครงการนี้และเพิ่มการจ้างงานอีกกว่า 100 ตำแหน่ง